Sat, Sep 22, 2018 09:46होमपेज › फोटो गॅलरी


तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात अश्व पूजा करताना खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, धवलसिंह मोहिते-पाटील, उर्वशीराजे मोहिते-पाटील, आ. हणमंत डोळस

तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात अश्व पूजा करताना खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, धवलसिंह मोहिते-पाटील, उर्वशीराजे मोहिते-पाटील, आ. हणमंत डोळस