होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › महावितरणची वीज 8 पैशांनी महागणार

महावितरणची वीज 8 पैशांनी महागणार

Published On: Jul 12 2018 1:42AM | Last Updated: Jul 12 2018 12:57AMमुंबई : प्रतिनिधी

महावितरणने सुमारे 34,646 कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे 1.20 कोटी ग्राहकांच्या वीजदरात केवळ आठ पैसे एवढी अत्यल्प दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. नवीन उद्योजकांना प्रतियुनिट एक रुपया सवलत, ऑनलाईन वीजबील भरणार्‍या वीजबिलांवर 0.5 टक्के सूट या याचिकेत प्रस्तावित करण्यात आली आहे.  याशिवाय 2019-20 करिता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.

महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांमध्ये 0 ते 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणार्‍या ग्राहकांची संख्या अंदाजे 1.20 कोटी आहे. वीजआकार व वहनआकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास 0 ते 100 युनिट या वर्गवारीत आर्थिकवर्ष 2018-19 मध्ये लागू असलेल्या (प्रतियुनिट रु. 4.25) दरात आठ पैसे एवढीच अत्यल्प वाढ (प्रतियुनिट रु. 4.33) आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केली आहे. ऑनलाईन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता महावितरणने जे लघुदाब ग्राहक ऑनलाईन वीजदेयक भरतात, त्यांच्याकरिता वीज बिलावर 0.5 टक्के सूट प्रस्तावित केली आहे.

महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाब ग्राहकांनी आपला वीज वापर वाढवावा, यासाठी महावितरणने विशेष प्रोत्साहनपर सवलती आपल्या मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे) वाढीव वीजवापरावर तसेच नवीन येणार्‍या औद्योगिक, वाणिज्यिक  व रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात एक रुपये प्रतियुनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर वीजवापर करणार्‍या (0.5 द.ल.यु पेक्षा जास्त) ग्राहकांना वीज आकारात 1 टक्केपासून 10 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.