ज्ञानात भर : अनोखा ग्रह

Published On: Oct 05 2019 12:16AM | Last Updated: Oct 04 2019 7:45PM
Responsive image


कोणत्याही तार्‍याच्या अंतवर्तुळात म्हणजे 20 ते 25 कोटी कि.मी.च्या परिघात नेपच्यूनएवढा मोठा व वायुरूप ग्रह आढळत नाही.

खगोलशास्त्रज्ञांनी एनजीटीएस - 4 बी हा अनोखा ग्रह शोधून काढला आहे. जो आपल्या नेपच्यूनपेक्षा आकाराने लहान असूनही त्याच्या सूर्याच्या जवळ आहे. या ग्रहाचा गाभा छोटा व खडकाळ असला तरी वायुरूप असलेल्या या ग्रहावर थोड्या प्रमाणात पाणी व बर्फही असावे.

हा ग्रह त्याच्या तार्‍यापासून उत्पन्न झाला नसून भटका ग्रह असावा व तार्‍याच्या गुरुत्वाकर्षणात अडकला असावा, असे शास्त्रज्ञांना वाटते. या ग्रहावर जे काही पाणी व बर्फ असेल ते येत्या 10 लाख वर्षात नष्ट होईल, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे.